L'Arxiu en procés

ARXIU EN PROCÉS. Daniel García, Oriol Luján, Laia Ramos

Projecte d'arxiu a l'entorn de la història de l'educació a Manresa el segle XX que es construeix per mitjà de la recerca documental i el treball amb testimonis històrics. L'arxiu s'articula a l'entorn d'una gran maqueta de Manresa que serà reelaborada al llarg de tot el projecte i que servirà per posar en escena diferents relats de memòria, alhora que per visualitzar la mateixa història com un tauler de joc: un discurs que es construeix en temps present a partir de la negociació entre una multiplicitat d'agents i interessos.