1a. temporada. Pedagogies s. XX

Temporada 2010 – 2011:
PEDAGOGIES. Manresa, segle XX

Espai Memòries s'obre amb una primera temporada que ens convida a treballar la història a través dels plantejaments pedagògics que han tingut lloc el segle XX, en què les línies de treball de diferents projectes de creació artística i investigació són les escoles i els diferents models d'ensenyament, així com paradigmes de societat que s'han generat des d'aquest àmbit. Aquests projectes posen l'èmfasi, al seu torn, en el treball participatiu, i qüestionen el mateix fet pedagògic respecte la mateixa producció i transmissió de relats històrics.

Al llarg de la temporada tindrà lloc la producció de dos projectes de creació artística i investigació, que s'acompanyaran d'una programació d'activitats de reflexió a l'entorn de la memòria històrica i la pedagogia obertes al públic en general.